Παιδιατρική

Η Παιδιατρική (αγγλικά: pediatric) είναι κλάδος της ιατρικής που ασχολείται με την ιατρική φροντίδα των βρεφών, των παιδιών και των εφήβων.

Το ανώτατο όριο ηλικίας των εν λόγω ασθενών κυμαίνεται μεταξύ 12 και 21. Η Παιδιατρική διαφέρει από την ιατρική ενηλίκων σε πολλές απόψεις. Το μικρότερο σώμα ενός βρέφους ή νεογνού είναι η ουσιωδώς φυσιολογική διαφορά από τους ενήλικες. Εκ γενετής ανωμαλίες, γενετικές διακυμάνσεις, και θέματα ανάπτυξης, είναι πιο σημαντικά συνήθως για τους παιδίατρους από ό, τι για τους ιατρούς ενηλίκων.

Η θεραπεία ενός παιδιού δεν ίδια με εκείνη ενός ενήλικα. Μια σημαντική διαφορά μεταξύ της παιδιατρικής και ιατρικής ενηλίκων είναι ότι τα παιδιά είναι ανήλικα και, στις περισσότερες χώρες, δεν μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για τον εαυτό τους.