Φυσικής-ιατρικής-και-αποκατάστασης

Η ειδικότητα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΦΙΑπ) (αγγλικά: Physical Medicine and Rehabilitation – PM&R) είναι κλάδος της ιατρικής επιστήμης που ασχολείται με τη διάγνωση και θεραπεία των φυσικών και λειτουργικών διαταραχών.

Αποτελείται από δυο ξεχωριστά αλλά αλληλένδετα επιστημονικά πεδία : την Φυσική Ιατρική, η οποία αναφέρεται στην εφαρμογή των Φυσικών μέσων και μεθόδων και την Αποκατάσταση, η οποία αποτελεί μια σφαιρική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εκπαίδευση και επανένταξη των ατόμων με κινητικό και λειτουργικό έλλειμμα. Η Φυσική Ιατρική, αναφέρεται στην εφαρμογή φυσικής ενέργειας (ηλεκτρισμού, θερμότητας, μηχανικής κινητικής) και στην αλληλεπίδρασή της με τους βιολογικούς ιστούς, για την παραγωγή του αναμενόμενου φυσιολογικού αποτελέσματος, σε περιπτώσεις κυρίως διαταραχών του μυοσκελετικού συστήματος.

Πρέπει να τονιστεί ότι η εφαρμογή των φυσικών μεθόδων (φυσικοθεραπεία) είναι εξατομικευμένη χωρίς στερεότυπες οδηγίες γεγονός που οδηγεί στην άποψη ότι ακόμη και στην αντιμετώπιση συνηθισμένων και πολλές φορές απλών προβλημάτων του μυοσκελετικού συστήματος, όπως αυχενική ή οσφυαλγική συνδρομή, περιαρθρίτιδα του ώμου, τενοντίτιδες ή άλλες παρόμοιες καταστάσεις, να ομιλούμε για αποκατάσταση των συγκεκριμένων ασθενών και όχι για αντιμετώπιση και μόνον της μηχανικής ή παθολογικής τους κατάστασης.

Πρόσφατα ο τίτλος της ειδικότητας έχει τροποποιηθεί σε Παγκόσμιο επίπεδο, με βαρύνουσα πλέον άποψη προς τον τομέα της Αποκατάστασης. Έτσι αναφέρεται ως : Φυσική και Ιατρική Αποκατάσταση – Physical and Rehabilitation Medicine (PRM)

H ειδικότητα επομένως της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Φ.Ι.Απ.) παρεμβαίνει σε όλες τις κλινικές καταστάσεις που παρουσιάζουν κάποιου βαθμού κινητικό ή λειτουργικό έλλειμμα, όπως είναι:

  • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
  • Κακώσεις νωτιαίου μυελού
  • Κακώσεις περιφερικών νεύρων
  • Ακρωτηριασμοί
  • Πολυτραυματίες κ.ά,

Σαν αποτέλεσμα τροχαίων κυρίως ατυχημάτων αλλά και άλλων παθολογικών ή νευρολογικών παθήσεων, όπως

  • Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ημιπληγία κ.λ.π.),
  • Εγκεφαλική δυσλειτουργία (Εγκεφαλική παράλυση σε παιδιά)
  • Νόσο του Gullain Barre και άλλα νευρολογικά σύνδρομα
  • Άλλες καταστάσεις που επηρεάζουν την κινητικότητα και λειτουργικότητα