Γιατρός | ΑΘΗΝΑ

Ειδικότητα: Χειρουργός Διεύθυνση: Φωκίδος 57-59 Τηλέφωνο: 2107789329
Ειδικότητα: Ψυχολόγος Διεύθυνση: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 2 Τηλέφωνο: 2107257570
Ειδικότητα: Ουρολόγος Διεύθυνση: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 Τηλέφωνο: 2107222193
Ειδικότητα: Χειρουργός Διεύθυνση: ΡΟΔΟΥ 197 Τηλέφωνο: 2110105866
Ειδικότητα: Ουρολόγος Διεύθυνση: ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 10-12 Τηλέφωνο: 2107480829
Ειδικότητα: Γυναικολόγος Διεύθυνση: ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 16 Τηλέφωνο: 2107215034
Ειδικότητα: Ψυχίατρος Διεύθυνση: Παπαδιαμαντοπούλου 59 Τηλέφωνο: 2107483021
Ειδικότητα: Κυτταρολόγος Διεύθυνση: Ιφικράτους 12 Τηλέφωνο: 2107516092
Ειδικότητα: Αφροδισιολόγος Διεύθυνση: Εικοστής Ογδόης Οκτωβρίου 207 Τηλέφωνο: 2108628043
Ειδικότητα: Γυναικολόγος Διεύθυνση: ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 115 Τηλέφωνο: 2106445454

Pages

Pages